Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

19:04
5535 0449 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaapatyczna apatyczna
19:01
8793 7bff 500
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
18:59
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
18:57
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viakoskoss koskoss
18:57
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viaMezame Mezame
18:56
5923 ed46
Reposted fromkarahippie karahippie viajazzuj jazzuj
18:56
3852 a4ee 500
Reposted fromluron luron viawszystkodupa wszystkodupa

February 01 2018

08:58
3119 1a8d 500

Reposted fromamatore amatore

January 15 2018

20:06
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaoutoflove outoflove
18:19
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan vianothingwrong nothingwrong
18:19
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie vianothingwrong nothingwrong
18:19
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
18:18
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaoutoflove outoflove
18:18
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
18:11
Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
18:11
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaoutoflove outoflove

January 13 2018

16:12
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viapowidlo powidlo
15:49
1989 88ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
15:45
15:45
1000 770c 500
Reposted from777727772 777727772 viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl