Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

19:00
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viamayamar mayamar
18:54
Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viagabrielle gabrielle
18:38
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely
18:37
2441 ac64
Reposted fromvandalize vandalize viawowlovely wowlovely
18:37
2311 d649 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawowlovely wowlovely
18:17
3947 b5bd
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viawowlovely wowlovely
17:39
6386 ccee
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:38
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:15
wszyscy kurczowo czepiamy się ścian tego świata – ja, w najmroczniejszej fazie kaca, myślę o dwójce mych przyjaciół, którzy doradzają mi, na jak przeróżne sposoby można popełnić samobójstwo. czy jest lepszy dowód przyjaźni? jeden z owych przyjaciół ma na lewym przedramieniu, jedną obok drugiej, blizny po brzytwie; drugi upycha tony prochów przez dziurę w swej czarnej skudłaconej brodzie. obaj piszą wiersze. jest coś w pisaniu wierszy, co sprawia, że cały czas stoi się jedną nogą nad przepaścią. ale pewnie i tak wszyscy trzej dożyjemy do dziewięćdziesiątki – czy możecie wyobrazić sobie świat w roku pańskim 2010? jasne, że wszystko zależy od tego, jaki użytek zrobi się z Bomby, ale przypuszczam, że mimo to ludzie nadal będą robić jajecznicę na śniadanie, mieć problemy z seksem, pisać wiersze. i popełniać samobójstwa.
— Charles Bukowski, "Zapiski starego świntucha"
Reposted fromwowlovely wowlovely
17:14
5544 1fa9
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawowlovely wowlovely
17:14
6035 3a66 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viawowlovely wowlovely
17:14
8158 2b6d
Reposted fromunco unco viawowlovely wowlovely
16:40
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:38
8016 e05c
Reposted fromamatore amatore
16:32
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."

October 16 2017

20:40
6884 5365 500
Lost in Translation, 2003
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaIamPerfect IamPerfect
20:40
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaIamPerfect IamPerfect
20:39
Reposted frommrrru mrrru viaIamPerfect IamPerfect
20:38
20:35
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaIamPerfect IamPerfect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl