Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

18:15
9199 85d5
Reposted fromsavatage savatage viawakemeupx wakemeupx
18:15
6017 3c0b 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
18:12
1087 e122
Reposted frombabyface babyface viadojenka dojenka
18:11
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
18:03
2995 1600 500
Reposted fromsoftboi softboi viaemtezmazupe emtezmazupe
18:03
3221 1c7a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaemtezmazupe emtezmazupe
18:00
1626 2b77
Reposted fromohwow ohwow viaemtezmazupe emtezmazupe
17:59
9433 1bb9 500
17:59
5024 65b7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacalineczka calineczka
17:59
3589 e1b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

March 29 2019

07:27
8488 fc8e 500
Reposted fromsavatage savatage
07:20
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaostatnia ostatnia
07:13
7614 5d1f
Reposted fromtichga tichga viasiostrzyca siostrzyca
07:07
7848 8641 500
Reposted fromfungi fungi viasiostrzyca siostrzyca
07:06
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
07:06
6660 c965 500
07:05
0651 bab3 500
Reposted frompunisher punisher viapiehus piehus
07:04
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
07:02
5577 8b2a
Reposted fromnazarena nazarena viapannakies pannakies
07:01
9244 0660 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl