Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

20:02
2634 72cc 500
Julian Tuwim
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viamayamar mayamar
20:02
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viamayamar mayamar
20:02
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamayamar mayamar
20:01
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamayamar mayamar
20:01
0975 034f
Reposted fromMuppet Muppet viamayamar mayamar
20:01
4805 8f62
Zajebiście ważne pytanie
Reposted fromreksi0 reksi0 viamayamar mayamar
20:01
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamayamar mayamar

October 29 2017

13:37
3520 3c32
Reposted fromclitoris clitoris viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:36
2464 a6d7 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:36
0575 89ee
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:36
13:34
9352 4d7b 500
Reposted fromamatore amatore viamayamar mayamar

October 19 2017

17:39
5842 3b76
Reposted frombrumous brumous viaNoemiJustine NoemiJustine
17:15
Nie jestem fanem spotykania ludzi, nie czuję takiego zobowiązania.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
17:14
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viaNoemiJustine NoemiJustine
17:14

Dotknąłem
Pękniętą wargą
Jej ust
I nic się nie stało
Nie uderzyła mnie w twarz
Jej oczy nie zmieniły koloru
Tylko brwi
Uniosły się jak skrzydła ptaka
Który nie wie
Zostać
Czy odlecieć

— [Tomasz Jastrun]
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
17:13
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
17:11

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
17:10
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:09
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl