Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

10:28
"Bo widzisz kochany, ty chciałeś mnie zaliczyć, ale chyba masz do tego za małą wiedzę, bo zalicza się przedmiot na uczelni, a ja nie jestem przedmiotem, nie jestem przedmiotem w ogóle. Poza tym się nie bzykam, nie pukam, nie dmucham, ja również nie uprawiam seksu, bo seks to nie rzepak, a ja nie jestem rolnikiem. Ja się mogę jedynie kochać, a żeby się kochać, to ty musisz kochać mnie, a ja muszę kochać ciebie, bo jak widzisz jestem staroświecka i taka już moja uroda. Jeżeli więc miałeś inne plany wobec mnie niż mnie pokochać, to hasta la vista, baby... chociaż właściwie nawet nie... po prostu żegnaj kochany."
I. Garncarz
09:42
- Co pan sądzi o przemijaniu?
- Jestem przeciw
— Miłosz, wyczytane w Przekroju
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees viapowidlo powidlo
09:41
3845 ca2b 500
Dworzec Centralny, Warszawa
09:41
Reposted fromcharlottinka charlottinka viapowidlo powidlo
09:41
09:41
0458 55c6
Reposted frompesy pesy viapowidlo powidlo
09:40
5906 630d 500
Reposted fromkattrina kattrina viapowidlo powidlo
08:00
07:49
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagabrielle gabrielle
07:48
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx
07:41
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagabrielle gabrielle
07:30
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viacytrusowa cytrusowa

October 18 2019

14:55
8173 78dd 500
Reposted frompussyporn pussyporn viawakemeupx wakemeupx
14:55
3535 ee33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx

October 16 2019

09:47
Reposted frombluuu bluuu viagreywolf greywolf
09:47
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viagreywolf greywolf
09:47
3068 c8c3 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreywolf greywolf
09:18
2958 2d26 500
Reposted fromolbaria olbaria viagreywolf greywolf
09:18
Reposted fromFlau Flau viaeyot eyot
09:18
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl