Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

10:49
Reposted frommrrru mrrru viaIamPerfect IamPerfect
10:49

Reposted fromnebthat nebthat viaIamPerfect IamPerfect
10:49
2926 6cde 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaIamPerfect IamPerfect

March 12 2017

23:43
3222 3a96
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss
23:43
5716 9b4e
23:42
1376 abac
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
23:41
do kogo pobiegniesz, kiedy będzie źle?
Reposted fromlabellavita labellavita viamayamar mayamar
23:41
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viaIriss Iriss
23:41
Reposted fromFlau Flau viaIriss Iriss
23:41
6478 d929
Reposted fromminna minna viaIamPerfect IamPerfect
23:40
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
Reposted frommhsa mhsa viaIamPerfect IamPerfect
23:39
3671 37b2 500
23:39
4479 b0cb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakoralina koralina
21:59
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viakoralina koralina
21:59
0627 ad37 500

s. shakeel

21:59
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
21:16
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaemtezmazupe emtezmazupe
21:16
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakatalama katalama
21:15
6563 1762
Reposted frombaccha baccha viakatalama katalama
20:47
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl