Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

16:08
WOLAŁBYM TAK
Ona od poniedziałku po piątek wolałaby nie.
Ale w piątkowy wieczór i sobotę oraz
niedzielę, wszystko zdaje się
możliwe. Choć na każde pytanie odpowiada: "nie wiem",
jednak pachnie życzliwiej. To jest takie proste:
jest weekend, przecież już nie trzeba się bać,
więc chodzę za nią i wolałbym tak.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromthealex thealex viaemtezmazupe emtezmazupe
16:07
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaemtezmazupe emtezmazupe
16:07
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
16:06
16:06
2994 07dc 500
Reposted frombreakings breakings viaemtezmazupe emtezmazupe

June 14 2017

19:18
4492 c10e 500
19:17
3662 c83a 500
Reposted fromKACHA KACHA viaemtezmazupe emtezmazupe
19:15
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemtezmazupe emtezmazupe
19:15
1284 d619
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
19:15
1322 9578
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
19:14
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viakoralina koralina
19:13
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viakoralina koralina

June 03 2017

12:37
...jeszcze będziemy
budować drzewom
mauzolea

jeszcze będziemy 
tracić zmysły
na widok
normalnych ludzi...

May 23 2017

20:30
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaamelimai amelimai
20:28
0051 0a45
Reposted fromweightless weightless viaemtezmazupe emtezmazupe
20:25
Reposted fromRynn Rynn viamayamar mayamar
20:19
20:19
1941 5523 500
20:19
20:19
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl